•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr
Arhiva novosti

Arhiva novosti (1)

 

 

Kolovoz 25, 2016

Arhiva novosti

 
USPJEŠNA PROVEDBA IPARD PROJEKTA - OPĆINI LIPOVLJANI 835 TISUĆA KUNA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE
 
Konzultantska kuća SINTAGMA angažirana je od strane Općine Lipovljani za izradu potrebne dokumentacije za prijavu na IPARD natječaj Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“.

Nakon izrade dokumentacije, apliciranja, te odobrenja projekta „Izgradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora Ko-2“, proveden je postupak javne nabave nakon čega je potpisan ugovor s izvođačem radova, te izvedeni radovi. Realizacijom spomenutog projekta izgrađen je kanalizacijski sustav u središtu naselja Lipovljani.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je spomenuti projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. 

Općini Lipovljani isplaćeno je 835.078,13 kuna za ulaganje u izgradnju sekundarnih kanala glavnog kolektora kanalizacije.
 
Direktorica konzultantske kuće „Sintagma“ potpisala Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći
4.3.2016.
 
Direktorica konzultantske kuće „Sintagma“ potpisala je Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći nakon što je naručitelj, Općina Rešetari, proveo postupak javne nabave za projekt „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari".

U postupku javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je konzultantska kuća „Sintagma“, te je potpisan Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći. Ugovore su potpisali direktorica konzultantske kuće „Sintagma“ Senka Vranić, dipl.oec. i načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Djelatnici konzultantske kuće „Sintagma“ će Općini Rešetari pomoći u učinkovitom upravljanju projektom, te provesti aktivnosti vidljivosti i promidžbe tijekom cjelokupnog trajanja projekta. 
 
Održan 4.radni sastanak za izradu LRS 2014-2020 LAG-a PAPUK
29.2.2016.
 
24.02.2016. godine održan je četvrti radni sastanak za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK 2014-2020., na koji su bili pozvani svi dionici s područja LAG-a PAPUK. Sastanak je održan u Orahovici, u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, na kojemu su nazočili predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora sa područja LAG-a PAPUK. 

Sastanak su vodili predstavnica konzultantske tvrtke SINTAGMA, Vanja Čalušić projekt menager i Darko Lukšić projekt asistent, koja je odabrana za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a PAPUK.
Na spomenutom sastanku su prezentirane Mjere iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020 koje LAG može odabrati i uvrstiti u svoju Lokalnu razvojnu strategiju te bi se kasnije na osnovu odabranih mjera raspisivali natječaji za područje LAG-a, a zatim se razgovaralo o odabiru tipa operacija iz pojedine mjere koje bi se odabrale.

Kako je sama izrada strategije pri kraju vrlo brzo očekuje se prijedlog strategije koji će se dati na javni uvid i raspravu, a sama strategije LAG-a mora biti prihvaćena od strane Skupštine LAG-a da kraja mjeseca ožujka 2016.godine.
 
Strateški program razvoja Grada Jastrebarskog
16.1.2016.
 
U utorak 12. siječnja u Jastrebarskom je održan radni sastanak predstavnika konzultantske tvrtke Sintagme i Grada Jastrebarsko vezan uz izradu Strateškog programa razvoja Grada Jastrebarskog. Na sastanku su, uz direktoricu Sintagme Senku Vranić dipl.oec. i projektnog asistenta Kristinu Janeček sudjelovali gradonačelnik Zvonimir Novosel, dipl.ing., zamjenik gradonačelnika Stipe Bučar, te pročelnici upravnih odjela Grada Jastrebarskog.

Na samom sastanku Definirani su razvojni potencijali grada te prioriteti i potencijalne mjere kroz 3 definirana tematska područja; Uprava, infrastruktura i okoliš; Gospodarstvo i poljoprivreda; Društvene djelatnosti, te na temelju istih definirana je početna vizija razvoja od strane sudionika sastanka. Slijedeći tematski sastanci s radnim skupinama održati će se tijekom sljedećeg tjedna.

Svrha izrade Strateškog programa razvoja grada Jastrebarskog je definiranje razvojnih pravaca grada Jastrebarskog koji će, kroz implementaciju istih, pridonijeti razvoju i napretku Grada, te će se također povećati mogućnost realizacije projekata iz fondova EU.

 
Realizacija projekta „Znanjem do održivosti“
22.12.2015.
 
U okviru projekta „Znanjem do održivosti“, koji provodi i financira Općina Rešetari uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, održane su edukativne radionice, odnosno javna predavanja na temu kako razvrstati i zbrinuti otpad u našim domaćinstvima. Cilj predavanja, ali i cjelokupnog projekta je što bolja informiranost stanovnika o problemu otpada i očuvanju okoliša, i njihovo upoznavanje sa stvaranjem i sortiranjem otpada prema vrstama. Namjera je, što je više moguće, reciklirati, odnosno pretvoriti otpad, koji najčešće zovemo smećem, u korisnu sirovinu za nove proizvode. 

Edukativna radionica za stanovnike naselja Adžamovci, Brđani, Drežnik, Gunjavci i Zapolje održana je u petak 18. prosinca u Domu N.Š. Zrinski u Adžamovcima, a radionica za stanovnike naselja Rešetari i Bukovica održana je također u petak u zgradi Općine Rešetari u maloj dvorani KUD-a.

Radionicu su održali djelatnici Konzultantske kuće ‘Sintagme’ iz Nove Gradiške, koji su za Općinu Rešetari izradili i provodili projekt ‘Znanjem do održivosti’.

Na održanim radionicama žitelji su vrlo detaljno upoznati s problemom otpada i odlagalištima otpada, s vrstama otpada i kako ih zbrinuti i sortirati, te što se od pojedinih vrsta otpada ne može reciklirati i razvrstavati, te kako postupati sa štetnim, odnosno opasnim otpadom. 

 
Završen EU projekt Park boutique hotel u Varaždinu
10.12.2015.
 
Proteklog tjedna u Varaždinu je otvoren Park boutique hotel čija je izgradnja i opremanje sufinancirano sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Investicija je vrijedna oko 32 milijuna kuna, od čega je oko 12 milijuna kuna sufinaciranirao Europski fond za regionalni razvoj. Hotelu su otvorili ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, ministar turizma Darko Lorencin, te direktor Gastrocoma Josip Barulek.

Riječ je o hotelu s 4 zvjezdice koji ima 19 smještajnih jedinica podijeljenih u tri cjeline, te mini wellness sa saunom i jacuzzijem. Restoran i caffe bar raspolažu sa 120 mjesta, a prostrana terasa spaja hotel s gradskim parkom.

Kako je spomenuti projekt financiran sredstvima EU, potrebno je bilo provesti javnu nabavu za sve robe i usluge prilikom izgradnje i opremanje hotela, a za taj posao bila je angažirana Konzultantska kuća SINTAGMA. Na samom otvorenju Park boutique hotela bili su nazočne predstavnice SINTAGME, projektni asistent Vanja Ćalušić i direktorica Senka Vranić, dopl.oec.

 
Održano predavanje o održivom gospodarenju otpadom
9.12.2015.
 
U sklopu projekta „Zeleni Lipovljani“, koji provodi i financira Općina Lipovljani uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelatnici Sintagme 7.12.2015. godine održali su edukativna predavanja o održivom gospodarenju otpadom tj. kako gospodariti otpadom na njegovom izvoru odnosno u vlastitim domaćinstvima. 

Edukativna predavanja održana su u naselju Kraljeva Velika i Lipovljani. U društvenom domu u naselju Kraljeva Velika okupili su se građani iz Kraljeve Velike i Piljenica, dok su se u društvenom domu Lipovljani okupili građani iz Lipovljana i Krivaja. U sklopu edukacija građani su pratili predavanje o problemima s otpadom i odlagalištima koji nastaju kao posljedica neodgovornog ponašanja, sustavu gospodarenja otpadom te mjerama koje je potrebno poduzeti, o recikliranju i koristima koje nam ono donosi, te korisnim vrstama otpada i kamo ga odložiti. 

Predavanje je održano u svrhu ekološkog osvještavanja građana s područja općine Lipovljani, jer oni sami odlučuju koliko otpada mogu proizvesti, odnosno ne proizvesti, s ciljem očuvanja okoliša, očuvanja vrijednih prirodnih resursa, ekonomskih ušteda i na posljetku i najvažnije očuvanja vlastitog zdravlja. 

U sklopu projekta izrađene su brošure sa svim informacijama o mjerama postupanja s otpadom, te platnene vrećice koje će pridonijeti smanjenju uporabe plastičnih vrećica, a iste su podjeljene građanima nakon predavanja kako bi se pridonijelo uspješnom gospodarenju otpadom u domaćinstvima na području općine Lipovljani.

 
Predavanje o razvrstavanju otpada i zaštiti okoliša
23.11.2015.
 
Djelatnici Sintagme u četvrtak i petak 19. i 20. studenog 2015. godine održali su edukativne radionice o razvrstavanju otpada i zaštiti okoliša za učenike Osnovne škole „Josip Kozarac“ i djecu vrtića „Iskrica“ u Lipovljanima.

Radionice se provode u sklopu projekta „Zeleni Lipovljani“, čiji je nositelj Općina Lipovljani, a sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U četvrtak 19. studenog u 16 sati održano je edukativno predavanje i radionica za učenike nižih razreda i njihove učiteljice, a potom u 17:30 za učenike viših razreda i njihove nastavnike. Iz svakog razrednog odjela prisustvovalo je troje učenika. Učenici su slušali zanimljivo i poučno predavanje o razvrstavanju otpada i koristima koje ono donosi uz multimedijalnu prezentaciju, te potom izrađivali plakate i u praktičnom radu naučili razvrstavati otpad u pripadajuće spremnike. Radionice su bile zaista korisne i svidjele su se svim učenicima te njihovim učiteljicama i nastavnicima. Motivirani tom radionicom učenici su, već sutradan, nastavili prenositi iskustva svojim vršnjacima u razredu. S obzirom da Osnovna škola Josip Kozarac od 2010. godine ima status eko škole, te odgaja mlade generacije osjetljive prema okolišu, ovim projektom pridonijelo se ekološkoj osvještenosti mladih u području održivog gospodarenja otpadom.

U petak 20. studenog u 9 sati započela je edukativna radionica u vrtića „Iskrica“, posebno osmišljena za djecu vrtićkog uzrasta. Uz odličnu organizaciju i pomoć odgajateljica, djeca su bojala kutije u crvenu, plavu, žutu i zelenu boju te razvrstavala otpad u pripadajuće kutije, potom su poslušali pričicu „Pismo iz zelengrada“ i na posljetku izrađivali kompostište u dvorištu vrtića. Sunčan i topal dan omogućio je boravak na dvorištu i prikupljanje lišća, otpalog voća te njihovo odlaganje u kompostište. Kako dječja mašta može svašta, djeca su u kompostište prikupila i pokoju glistu te je kompostište dobilo naziv „glisto-kompost-grad“. Uz zanimljivu i poučnu igru, djeca su kroz ovaj projekt spoznala važnost odvajanja otpada, te ljubav prema prirodi i očuvanom okolišu.


 
Za održivu obnovu kulturne baštine 380 milijuna kuna iz EU fondova
11.11.2015.
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ putem kojeg će se korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjen je za dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

• Grupa aktivnosti A) - Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
• Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva unutar ovoga Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s mogućnošću dostave projektne prijave najranije 30 dana od objave Poziva te s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

• do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
• do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, natječaj potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Lokalna razvojna strategija LAG-a“PAPUK“
9.10.2015.
 
U srpnju 2015. godine započet je postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a“PAPUK“ za razdoblje od 2014-2020. godine. Područje LAG-a obuhvaća grad Orahovicu, te općine Crnac, Čačinci, Zdenci i Mikleuš. Tvrtka SINTAGMA angažirana je za izradu spomenutog dokumenta, te su do sada održana dva radna sastanka u prisustvu gradonačelnika grada Orahovice, općinskih načelnika, članova radne skupine, te predstavnika gospodarskog, javnog i privatnog sektora. Sastanke je vodila direktorica Sintagme Senka Vranić dipl. oec., nakon kratkog uvodnog obraćanja predsjednika LAG-a „Papuk“ Josipa Nemeca. 

Sastanci su održani u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Orahovice, te je na njima predstavljen plan izrade Lokalne razvojne strategije. U prethodna dva sastanka članovi radne skupine upoznati su s metodologijom izrade, te sa važnosti i ulogom koju oni imaju u izradi dokumenta. U suradnji s djelatnicima Sintagme sudjelovali su u izradi analize stanja, SWOT analize, te izradi vizije LAG-a“PAPUK“.

Do završetka izrade Strategije planiraju se održati još tri radna sastanka na kojima će tema biti razrada strateških ciljeva, prioriteta i mjera.

Osnovna svrha izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a“PAPUK“ je pridonijeti razvoju i napretku, te mogućnosti realiziranja projekata iz EU fondova. 

 
Strateški program razvoja grada Orahovice
6.10.2015.
 
U mjesecu kolovozu 2015. godine započeo je postupak izrade Strateškog programa razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015. – 2020. godine. Tvrtka Sintagma angažirana je za izradu navedenog dokumenta, te su proveli tri radna sastanka u prisustvu gradonačelnika grada Orahovice Josipa Nemeca i članova radne skupine, predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Nakon kratkog uvodnog obraćanja gradonačelnika Josipa Nemeca, sastanke je vodila direktorica Sintagme Senka Vranić, dipl.oec. 

Sastanci su održani u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, te je na njima predstavljen plan i dinamika izrade Strateškog programa. Članovi radne skupine upoznati su sa suvremenim alatima i metodama kojima će se definirati razvojni pravci grada Orahovice, te su u suradnji s djelatnicima Sintagme sudjelovali u izradi analize stanja, SWOT analize i buduće vizije grada Orahovice. Kroz buduće razdoblje tj. kroz sljedeće radne sastanke, svoj doprinos dat će i izradi strateških ciljeva, prioriteta i mjera, te akcijskog plana. 

Svrha izrade Strateškog programa razvoja grada Orahovice je definiranje razvojnih pravaca grada Orahovice koji će, kroz implementaciju istih, pridonijeti razvoju i napretku Grada, te će se također povećati mogućnost realizacije projekata iz fondova EU. 

 
Zaposli se u Sintagmi!
2.10.2015.
 
Ako ste mladi i ambiciozni, te ste tijekom školovanja stekli najmanje srednju stručnu spremu, poznajete rad u programu MS Office, služite se engleskim jezikom - možda ste baš Vi osoba koju tražimo.

Tražimo osobu koja je pozitivna, odgovorna, komunikativna, spremna za nove izazove. Ako ste osoba koja želi svojim predanim i odgovornim radom pridonositi uspjehu našeg tima, javite nam se. 

Konzultantska kuća „SINTAGMA“ nudi Vam izazovan i zahtjevan posao, mogućnost napredovanja i učenja u kompaniji uspješne budućnosti.

Ako se prepoznajete u traženim zahtjevima, kreativni ste, marljivi, inovativni i spremni za rad u visokomotiviranom, dinamičnom i modernom poslovnom okruženju pošaljite svoju molbu i životopis do 12.10.2015. na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Otvoren natječaj za Podmjeru 6.1. Programa ruralnog razvoja "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima"
2.10.2015.
 
Objavljen je natječaj za mlade poljoprivrednike koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina te podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj / odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu
3.8.2015.
  Protekli mjesec objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Putem navedenog poziva mogu se ostvariti sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:
- redovite djelatnosti strukovnih udruga u kulturi
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
- knjižnične djelatnosti;
- zaštite i očuvanja arheološke baštine;
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
- izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
- nabave informatičke opreme…

Rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
27.4.2015.
  U Narodnim novinama 46/15 raspisan je Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«. 

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Detaljnije pogledajte ovdje.

 
Objavljeni natječaji iz programa “Poduzetnički impuls” 2015.
16.3.2015.
  Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je tri natječaja u sklopu programa „Poduzetnički impuls“ 2015. Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015.godinu.

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnosti: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike te dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

1. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
2. Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 7.1.
10.3.2015.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti"– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. Prihvatljiva ulaganja su: a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada, c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik. 

Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
16.2.2015.
  Ministarstvo gospodarstva objavilo Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Prijavitelji mogu biti JLS i neprofitne organizacije upisane u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

• Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
• Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
• Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
• Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
• Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su:

• Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjerne i kontrolne uređaje za energetsku učinkovitost,
• Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata,
• Troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje analize potrošnje energije,
• Troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija,
• Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja na području energetike i energetske učinkovitosti,
• Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti,
• Projektna dokumentacija za promjenu energenta iz fosilnih u energetski učinkovite energente.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Novi natječaji Fonda
3.2.2015.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio sljedeće natječaje:

• Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete:

Sredstva Fonda namijenjena su za provedbu projekata izgradnje novih instalacija javne i vanjske rasvjete te za rekonstrukciju postojećih sustava javne i vanjske rasvjete što uključuje i nadopunu postojećih sustava rasvjete za projekte: cestovne, rezidencijalne, rasvjete spomeničke i građevinske baštine i rasvjete ostalih javnih i vanjskih površina. 

Fond će po ovom javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u visini od 40% do 80% ukupno prihvatljivih troškova, no ne više od 1.400.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do kraja 2015. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

• Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada:

Sredstva Fonda namijenjena su za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama, te projekata građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada.

Sredstva Fonda sukladno ovom natječaju dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i zajma.

Fond će po ovom javnom natječaju dodjeljivati sredstva pomoći u visini od 40% do 80% opravdanih troškova.

Sredstva pomoći i subvencije Fonda ne mogu iznositi više od 1.400.000,00 kuna po ponudi, a sredstva zajma Fonda ne mogu iznositi više od 7.000.000,00 kuna po ponudi.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 30. ožujka 2015. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Najava natječaja za mjeru 4. iz Programa ruralnog razvoja
26.1.2015.
  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natječaj 30. siječnja 2015. godine za podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva sastoji se od tri tipa operacija:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.
Visina potpore: minimalno 5.000 eura - maksimalno 3 milijuna eura (integrirani / zajednički projekti maksimalno 5 milijuna eura).

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda sastoji se od dva tipa operacija:

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije.
Visina potpore: minimalno 10.000 eura – maksimalno 5 milijuna eura.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 
Obnova certifikata u području javne nabave
9.1.2015.
 
Početkom 2010. godine direktorica Sintagme Senka Vranić završila je Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, te je stekla certifikat o osposobljenosti za pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Redovitim pohađanjem programa usavršavanja zadovoljeni su svi uvjeti za obnovu certifikata, te je isti obnovljen početkom ovog mjeseca na trajanje od tri godine.

Usluge iz područja javne nabave koje nudi Sintagma usmjerene su prema svim obveznicima provođenja procesa javne nabave, npr. jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje su osnovane radi zadovoljavanja potreba u javnom interesu, te ostali posredni ili neposredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna.

Sintagma nudi usluge provedbe cjelokupnog procesa nabave koji se sastoji od tri glavne faze: izrade dokumentacije, provedbe postupka nabave i postupka ugovaranja, te na taj način osigurava svojim klijentima cjelokupnost usluge kod prijave i provedbe projekata iz EU fondova.

 
Predstavljen Plan ukupnog razvoja grada Novske
13.11.2013.
 
Početkom mjeseca srpnja 2014. u Novskoj je održan radni sastanak predstavnika konzultantske tvrtke Sintagme i Grada Novske vezan uz dopunu nacrtne verzije Plana ukupnog razvoja Grada Novske. Na sastanku su, uz direktoricu Sintagme Senku Vranić dipl.oec. i projekt menagera Mihaelu Bakunić, sudjelovali gradonačelnik mr.sc. Vlado Klasan, zamjenik gradonačelnika, te pročelnici upravnih odjela Grada Novske. Tada su dopunjene baze projektnih ideja za spomenuto razdoblje, a sljedeći korak je organizacija javne tribine, koja je održana u utorak, 11. studenog u Gradskoj vijećnici i na kojoj je predstavljen dokument Plan ukupnog razvoja grada Novske.

Plan ukupnog razvoja (PUR) je temeljni strateški dokument razvoja Grada Novske, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka grada za razdoblje 2014. – 2018. godine. Ovaj će razvojni dokument omogućiti Gradu Novskoj apliciranje prema Europskim fondovima, kao i resornim ministarstvima, te dobru podlogu za sveukupni daljnji razvoj. 

Predavač na javnoj tribini bila je direktorica Sintagme Senka Vranić, dipl.oec., iskusna predavačica s bogatim iskustvom u pripremi i provedbi projekata, te evaluator i verifikator za Republiku Hrvatsku u procesu ishođenja certifikata povoljnog poslovnog okruženja.

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više