•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

UVOD

U Sintagmi – Obrtu za konzultantske usluge (u nastavku Sintagma) poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti Vaših osobnih podataka. Ovom Obaviješću o privatnosti želimo Vas informirati o načinu na koji se brinemo o Vašim osobnim podacima te Vas obavijestiti o Vašim zakonskim pravima u tom smislu.
Možete skinuti PDF verziju Obavijesti o privatnosti ovdje.
1. BITNE INFORMACIJE I TKO SMO MI
1.1. Svrha Obavijesti o privatnosti

Svrha Obavijesti o privatnosti je informirati naše korisnike, zaposlenike, poslovne partnere i druge osobe sa kojima Sintagma ostvaruje poslovnu suradnju, kako i u koje svrhe prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke u sklopu naše poslovne aktivnosti, uključujući i informacije koje nam dajete kada nas kontaktirate osobno, putem telefona, e-maila ili na neki drugi način.

a) Važno je da pročitate Obavijest o privatnosti zajedno sa ostalim obrascima o privatnosti koje Vam možemo dostaviti prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka kako biste u potpunosti bili svjesni na koji način i zašto se Vaši osobni podaci koriste.
b) Molimo Vas da Obavijest o privatnosti povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

1.2. Voditelj obrade osobnih podataka

a) Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (u nastavku GDPR), Vi odlučujete tko može raspolagati Vašim osobnim podacima i u koje svrhe. Mi (Sintagma-Obrt za konzultantske usluge) smo voditelji obrade Vaših osobnih podataka. Mi, Sintagma - Obrt za konzultantske usluge, registrirani smo u Republici Hrvatskoj pod brojem 91814090, Bana Josipa Jelačića 14, 35430 Okučani, sa ispostavom u Gundulićevoj 4, 35400 Nova Gradiška, Republika Hrvatska.
b) Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za Obavijest o privatnosti, uključujući i zahtjev ostvarivanja Vaših zakonskih prava, molimo kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ipak, cijenili bismo ukoliko biste nam dali priliku riješiti Vaše nedoumice prije kontaktiranja AZOP-a, te Vas molimo da se u prvom redu obratite nama.

1.3. Vaša dužnost da nas obavijestite o svim promjenama u Vašim osobnim podacima

Važno je da su Vaši osobni podaci koje posjedujemo točni, zato Vas molimo da nas informirate o svim promjena Vaših osobnih podataka tijekom Vašeg odnosa s nama.

2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMA I OBRAĐUJEMO
2.1. Tip podataka
a) Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Oni ne uključuju podatke gdje je identitet skriven (anonimne podatke).
b) Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo tijekom naše poslovne aktivnosti grupisali smo u skupine kako slijedi:
1. Identitetski podaci (npr. ime, prezime, titula, datum rođenja, fotografija, spol, OIB, JMBG …)
2. Kontaktni podaci (npr. podaci za naplatu, e-mail adresa, brojevi telefona)
3. Tehnički podaci (npr. IP adresa, …)
4. Financijski podaci (npr. bankovni račun, podaci s platne kartice)
5. Podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.)
c) Sintagma ne prikuplja i ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka (podatke o rasnom i etničkom podrijetlu, religijskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, seksualnoj orijentaciji, informacije o članstvu u sindikatima, informacije o zdravlju te genetske i biometrijske informacije). Također, ne prikupljama informacije o krivičnim prekršajima i presudama.
Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane Sintagme iznimno u sljedećim situacijama:
- Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha
- Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Sintagme ili ispitanika u području radnog prava ili prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava EU, prava RH ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom RH koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.
- Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
- Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik
- Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

3. KOJE SU OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA
3.1. Sintagma prikuplja i obrađuje Vaše podatke na temelju sljedećih osnova:
a) Na temelju legitimne osnove bilo propisane u Uredbi, bilo u drugom pravu Unije ili pravu RH na koji upućuje Uredba, uključujući obvezu poštovanja pravne obveze kojoj podliježe Sintagma kao voditelj obrade ili obvezno izvršavanje ugovora u kojemu ste jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja Ugovora, te kada je to neophodno iz razloga našega legitimnog interesa a kada Vaši interesi i temeljna prava i slobode nemaju prednost u odnosu na njih.
b) Vaše izričite privole
4. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
a) Kao dio naših poslovnih aktivnosti te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovara o prodaji naših usluga
b) Kada nam Vi dostavite informacije tijekom Vaše izravne komunikacije sa službenicima Sintagme, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem Web stranice ili e-maila.
c) Vašim javljanjem na oglas za posao
d) Pretragom javno dostupnih izvora podataka
5. SVRHA ZA KOJU SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI
a) Napravili smo u obliku tablice opis svih načina na koje planiramo koristiti Vaše osobne podatke te dali pravnu osnovu na temelju koje to namjeravamo činiti. Također, gdje je to prihvatljivo, identificirali smo naše legitimne interese za tu svrhu.
b) Sintagma može prikupljati i obrađivati vaše podatke na temelju više pravnih osnova u zavisnosti od specifične svrhe za koju koristimo Vaše podatke.

tablica

 

6. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
Promotivne aktivnosti Sintagme odnose se na slanje ponuda naših poslovnih usluga postojećim klijentima. Kada je u pitanju korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe nastojimo Vam omogućiti izbor te nam se u svakom trenutku možete obratiti i zatražiti prekid ovih aktivnosti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

7. DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
7.1. Sintagma može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:
• Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
• Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao izvršitelja obrade koji djeluje isključivo po nalogu Sintagme.
• Ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom.
7.2. Zahtijevamo od svih naših partnera poštivanje sigurnosti Vaših osobnih podataka i tretiranje sukladno Zakonu. Ne dozvoljavamo drugim osobama koje angažiramo u svojstvu izvršitelja obrade korištenje Vaših osobnih podataka u osobne svrhe te im dozvoljavamo obradu navedenih podataka isključivo u specificirane svrhe i sukladno našim instrukcijama.

8. SIGURNOST PODATAKA
8.1. Poduzeli smo sve potrebne mjere kako bismo spriječili gubitak, neovlašten pristup, korištenje, odavanje i mijenjanje Vaših osobnih podataka. Također, ograničili smo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima i trećim stranama koje ih iz razloga poslovnih aktivnosti moraju znati. Svi zaposlenici Sintagme podliježu ugovornoj obvezi povjerljivosti podataka. Također, sa svima partnerima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
8.2. Poduzeli smo nužne aktivnosti kako bismo odgovorili na mogućnost kršenja sigurnosti Vaših osobnih podataka te ćemo u najkraćem mogućem roku a ne duže od 72 sata od incidenta obavijestiti Vas i nadležno tijelo vlasti o navedenom incidentu, kada je to zakonom propisano.
8.3. Sintagma ne može garantiranti 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta ili bilo koje druge javne mreže.

9. ČUVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
9.1. Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je nužno radi pružanja usluga za koje ste nas angažirali, uključujući i nužnost poštovanja određenih zakonskih obveza (npr. poreznih i drugih zakonskih potreba).

10. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

1. Pravo na pristup podacima
Imate pravo pristupa svim osobnim podacima koje Sintagma ima o Vama, zajedno sa informacijama o tome kako i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke.
2. Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka ukoliko su neispravni ili zastarjeli.
3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
Pod određenim uvjetima imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka. Vaši osobni podaci mogu biti izbrisani samo ukoliko više nisu nužni za svrhu radi koje su prikupljeni i kada nemamo niti jedan pravni osnov za njihovu obradu.
4. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ali samo kada:
- je upitna njihova točnost
- obrada nije zakonita, ali ne želite da budu izbrisani
- nisu više nužni za svrhe radi kojih su prikupljeni ali su potrebni iz razloga postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
- ukoliko ste koristili pravo prigovora na obradu te očekujute potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelji obrade Vaše razloge
5. Pravo na prijenos podataka
Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas a koje ste pružili Sintagmi, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

6. Pravo na prigovor
Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ali samo kada je obrada temeljena na legitimnom interesu. Sintagma u takvoj situaciji više ne smije obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

10.1. Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava molimo Vas da nas kontaktirate na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
10.2. Iz razloga sigurnosti, kako bismo potvrdili Vaš identitet te osigurali da Vaši podaci ne dođu u posjed neovlaštenim osobama, možda će biti nužno da nam dostavite određene informacije.
10.3. Nastojat ćemo odgovoriti na sve legitimne zahtjeve odmah po primitku zahtjeva, a ne duže od 30 dana, izuzev kada iz razloga kompleksnosti zahtjeva to nismo u mogućnosti učiniti. U tom slučaju bit ćete o svemu obavješteni.

Svibanj, 2018.

 

Kolačići

Što je kolačić?

Malena informacija koja se pohranjuje na vaše računalo, mobitel ili tablet pri posjeti našeg portala www.arr-sintagma.hr. Ta informacija se pohranjuje u internetski preglednik i ovisno o vašim postavkama može se tamo zadržati dok vi to ne onemogućite.

Čemu služe kolačići?

Glavna svrha kolačića je pružanje najbolje mogućeg iskustva pregleda naše web stranice. Oni najčešće spremaju vaše postavke, kao što su odabrani jezik prikaza ili vaše ime koje ste unijeli itd. Znajte da ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite jer mrežne stranice ne mogu imati pristup informacijama koji im niste ustupili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalnom uređaju.

Vrste kolačića?

Privremeni kolačići

To je vrsta kolačića koja nestaju nakon zatvaranja internetskog preglednika.

Stalni kolačići

To su vrsta spremljenih kolačića koji ostaju na vašem računalnom uređaju nakon zatvaranja internetskog preglednika. Mrežna ili web mjesta mogu pohraniti podatke koji će se ponovno koristiti prilikom vaše iduće posjete.

Blokiranjem kolačića i dalje ste u mogućnosti pregledavanju portala, samo što su neke mogućnosti i postavke vama nedostupne.

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više