•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

ZAZELI 2023Konzultantska kuća SINTAGMA pružila je stručnu pomoć svojim klijentima za izradu projektnih prijedloga koji su uspješno prijavljeni na natječaj „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ ukupne vrijednosti 5.552.500,00 EURA.

Cilj projekata je Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Partneri na projektu su Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti, Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.

73.13U objavljenom indikativnom planu natječaja za IV. kvartal 2023. godine objavljeni su podaci za intervenciju 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

Svrha Poziva: Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta. Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su:

• dječji vrtići
• nerazvrstane ceste
• sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
• tržnice
• javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje
• centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Prihvatljivi prijavitelji:

• jedinice lokalne samouprave
• javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
• trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
• javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
• jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje građevina javne infrastrukture u ruralnim područjima (dječji vrtići, tržnice, nerazvrstane ceste i sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje i centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede).

Visina potpore: Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR

Postotak sufinanciranja: 80% - 100% - ovisno o razvijenosti područja

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više