•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

jn sintagmaSintagmin stručni tim u 2023. godini uspješno je proveo više od 400 postupaka javne nabave radova, robe i usluga u ukupnoj vrijednosti većoj od 70 milijuna eura.

Budući da provedba projekata financiranih iz EU sredstava, kao jedna od primarnih djelatnosti Sintagme, uključuje i provedbu postupaka javne nabave što podrazumijeva i veći broj korisnika iste, Sintagma dugi niz godina osigurava tim profesionalnih ljudi sa iskustvom u svim fazama procesa pripreme i provođenja postupaka javne nabave.

Kontinuiranim praćenjem promjena na tržištu, brzom i točnom izradom dokumentacije o nabavi, učinkovitom i zakonitom provedbom postupaka javne nabave koji ne podliježu financijskim korekcijama od strane nadležnih tijela te niti jednim izgubljenim žalbenim postupkom, Sintagma je osigurala povjerenje kod velikog broja javnih i sektorskih naručitelja iz različitih područja djelovanja.

Veliki broj do sada uspješno provedenih postupaka javne nabave svih vrsta, ali i velik broj postupaka koji su trenutno u pripremi i provedbi, pokazatelji su kvalitetnog dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranog usavršavanja stručnog tima koji će i dalje raditi na nadogradnji postojećih znanja i vještina.

Ožujak 28, 2024

Sretan Uskrs!

cestitka uskrs 2024 3

projekt sufinanciranjeMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Pravo podnośenja Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju:
• jedinice lokalne i podrućne (regionalne) samouprave,
• pravne osobe u isključivom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
• ustanove čiji su jedini osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i vatrogasne zajednice, javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva u skladu s člancima 17., 31. i 36. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19, 114/22) u sklopu natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.,

projekt sufinanciranjeFinancijska sredstva Programa dodjeljuju se isključivo za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata kojima je posredničko tijelo razine 1 (PTI) Ministarstvo, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u dijelu sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u visini najviše do iznosa neutrošenih EU bespovratnih financijskih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine. Za EU projekte koji će se završiti nakon razdoblja prihvatljivosti financiranja EU bespovratnim sredstvima, odnosno nakon 31. prosinca 2023. godine, troškovi predvideni za financiranje financijskim sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj nastavit će se financirati prema omjerima financiranja iz inicijalno sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu OPKK-a 2014.-2020., te sa sklopljenim dodacima tog Ugovora, s tim da će sredstva Državnog proračuna zamijeniti dosadašnje financiranje sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj u dijelu neutrošenih EU bespovratnih financijskih sredstava.

Prihvatljivi Korisnici su:
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
• ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

a koji imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o EU projektu, te zadovoljavaju niže navedene uvjete:

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više