•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

fondU sklopu Javnog poziva se različitim pravnim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Poziv je otvoren za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte (izuzev udruga), što uključuje i upravitelje višestambenih zgrada, koji će se moći prijaviti uime suvlasnika, te vjerske zajednice.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

• za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,

• za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:- do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,- do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,- do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

• za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji, odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

zgrade obnovaPozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

- najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
- ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
- njome upravlja upravitelj zgrade;
- jedinstvena je arhitektonska cjelina;
- nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MGOR oznaka vidljivostiMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MGOR oznaka vidljivostiMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
- nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
- ispitivanje, razvoj pilot-linija
- zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
- osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 1 od 40

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više