•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

vrtic bistraNa Javni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, djelatnici Sintagme uspješno su prijavili još jedan novi projekt za svog klijenta.

Naime, Sintagmini djelatnici radili su na pripremi prijedloga projekta Izgradnja područnog vrtića Kapljica. Nakon završene evaluacije projektnog prijedloga u okviru spomenutog Poziva, ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju te je navedeni projekt udovoljio kriterijima poziva. Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Projekt izgradnje područnog vrtića Kapljica u Općini Bistra, vrijedan je 2.607.725,39 EUR s PDV-om, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti u iznosu od 726.259,21 EUR.

Nastavno na dosadašnju izvrsnu suradnju sa svojim klijentom, djelatnici tvrtke SINTAGMA CONSULTING i na ovom će projektu sudjelovati u administrativnom upravljanju projektom, organiziranju provedbe projektnih aktivnosti, koordinaciji i praćenju projekta, poslovima promidžbe i vidljivosti, provedbi komunikacije s ugovornim tijelima, pripremi narativnih i financijskih izvještaja i dr.

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvoObavještavamo Vas da u prvoj polovici 2024. godine kreće drugi krug velikog natječaja kojim se potiču proizvodna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi korisnici potpora su mala, srednja i srednje dokapitalizirana poduzeća, koja djeluju u tzv. “energetski intenzivinim industrijama” koja ispunjavaju uvjete natječaja od kojih su glavni:

- registrirani najkasnije u prethodnoj godini
- koji su u toj godni imali najmanje 10 zaposlenih
- ostvarili pozitivan financijski rezultat
- imali udio troškova energije u prihodu prijavitelja veći od 2,00% u 2023. godini.
- prijavitelji moraju ispuniti uvjet minimalno 15% udjela kapitala i rezervi u pasivi, ako je primjenjivo
- u trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti

Prihvatljivi sektori – energetski intenzivne industrije:

- Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- Proizvodnja pića
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja odjeće
- Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
- Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- Proizvodnja metala
- Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
- Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- Proizvodnja namještaja

Prihvatljiva ulaganja

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Prihvatljive aktivnosti projekta:

- mjere za postizanje više razine energetske učinkovitosti i primjenu zelenih tehnologija koje rezultiraju energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili smanjenjem CO2 (npr. povećanje učinkovitosti korištenja toplinske energije itd.)

- uvođenje novih tehnologija i rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem CO2

- proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i skladištenje – sunce, vjetar, geotermalna energija i dizalice topline

- mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima koje će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija (npr. nabava strojeva i opreme te povezana gradnja/rekonstrukcija zgrada za učinkovitije korištenje resursa uvođenjem novih tehnologija i rješenja i sl.)

Očekivani učinak projekta je smanjenje štetnih emisija CO2 za najmanje 20% i/ili povećanje korištenja reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

Iznos bespovratnih sredstava za dodjelu po projektu:

Mala i srednja poduzeća:

najniži iznos potpore: 70.000 EUR
najviši iznos potpore: 995.421,06 EUR

Srednje kapitalizirana poduzeća:

najniži iznos potpore: 265.445,62 EUR
najviši iznos potpore: 4.645.298,29 EUR

Intenzitet potpore: Od 35% do 75%

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

zel infrastrukturaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ponovno otvara Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Ovim Pozivom pružit će se potpora u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Pozivom će se sufinancirati aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti, upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061.782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

vrtic jakovljeNa Javni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, djelatnici Sintagme uspješno su prijavili novi projekt za svog klijenta.

Naime, Sintagmini djelatnici radili su na pripremi prijedloga projekata;Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju. Nakon završene evaluacije projektnog prijedloga u okviru spomenutog Poziva, ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju te je navedeni projekti udovoljio kriterijima poziva. Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Projekt izgradnje dječjeg vrtića, vrijedan je 2.970.592,15 milijuna eura s PDV-om, a jedan dio bespovratnih sredstava osiguran je iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti.

Nastavno na dosadašnju izvrsnu suradnju, djelatnici tvrtke SINTAGMA CONSULTING i na ovom će projektu sudjelovati u administrativnom upravljanju projektom, organiziranju provedbe projektnih aktivnosti, koordinaciji i praćenju projekta, provedbi komunikacije s ugovornim tijelima, pripremi narativnih i financijskih izvještaja i dr.

Stranica 1 od 58

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više