•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr
Petak, 17 Svi 2024 12:21

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvoObavještavamo Vas da u prvoj polovici 2024. godine kreće drugi krug velikog natječaja kojim se potiču proizvodna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi korisnici potpora su mala, srednja i srednje dokapitalizirana poduzeća, koja djeluju u tzv. “energetski intenzivinim industrijama” koja ispunjavaju uvjete natječaja od kojih su glavni:

- registrirani najkasnije u prethodnoj godini
- koji su u toj godni imali najmanje 10 zaposlenih
- ostvarili pozitivan financijski rezultat
- imali udio troškova energije u prihodu prijavitelja veći od 2,00% u 2023. godini.
- prijavitelji moraju ispuniti uvjet minimalno 15% udjela kapitala i rezervi u pasivi, ako je primjenjivo
- u trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti

Prihvatljivi sektori – energetski intenzivne industrije:

- Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- Proizvodnja pića
- Proizvodnja tekstila
- Proizvodnja odjeće
- Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
- Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- Proizvodnja metala
- Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
- Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
- Proizvodnja namještaja

Prihvatljiva ulaganja

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

Prihvatljive aktivnosti projekta:

- mjere za postizanje više razine energetske učinkovitosti i primjenu zelenih tehnologija koje rezultiraju energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili smanjenjem CO2 (npr. povećanje učinkovitosti korištenja toplinske energije itd.)

- uvođenje novih tehnologija i rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem CO2

- proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i skladištenje – sunce, vjetar, geotermalna energija i dizalice topline

- mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima koje će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija (npr. nabava strojeva i opreme te povezana gradnja/rekonstrukcija zgrada za učinkovitije korištenje resursa uvođenjem novih tehnologija i rješenja i sl.)

Očekivani učinak projekta je smanjenje štetnih emisija CO2 za najmanje 20% i/ili povećanje korištenja reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

Iznos bespovratnih sredstava za dodjelu po projektu:

Mala i srednja poduzeća:

najniži iznos potpore: 70.000 EUR
najviši iznos potpore: 995.421,06 EUR

Srednje kapitalizirana poduzeća:

najniži iznos potpore: 265.445,62 EUR
najviši iznos potpore: 4.645.298,29 EUR

Intenzitet potpore: Od 35% do 75%

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više