•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

slika za projektno planiranje

 

Sintagma posjeduje dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga pripreme i provedbe projekata iz širokog spektra djelatnosti (poljoprivreda i ruralni razvoj, turizam, kultura, zdravstvene djelatnosti, informacijske i komunikacijske tehnologije, obrazovanje) te svojim klijentima osigurava bespovratna sredstva iz EU fondova, nacionalnih izvora te drugih izvora međunarodnog financiranja.
 
Usluge obuhvaćaju stručnu pomoć u svim fazama projektnog ciklusa, od razvoja projektne ideje i izrade projektne dokumentacije do provedbe projekta i predaje završnog izvješća o projektu, što uključuje svakodnevnu komunikaciju i koordinaciju s klijentima i projektnim timovima.
 
Sintagma ima visok postotak uspješnosti u prijavama projekata te stopostotnu realizaciju odobrenih projekata čime je uz pružanje pouzdanih i stručnih savjeta, razvoj inovativnih ideja te individualan pristup prema svakom klijentu osigurala povjerenje kod velikog broja klijenata iz javnog i privatnog sektora.

 

Usluge koje Sintagma pruža prilikom pripreme i provedbe projekata

 

PRIPREMA PROJEKATA

• Kontinuirano praćenje natječaja/javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga
• Održavanje redovite komunikacije i konzultacija sa klijentima
• Vođenje cjelokupnog procesa prijave na natječaj/javni poziv
• Planiranje i razvoj projektnih ideja u skladu s natječajem/pozivom i potrebama klijenata
• Razrada strukture projekta, aktivnosti i proračuna
• Prikupljanje i kontrola obvezne dokumentacije propisane natječajem/pozivom
• Izrada prijavnih obrazaca i drugih pratećih priloga
• Verifikacija projektnog prijedloga
• Prijava projekta
• Administrativno praćenje pri potpisu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

 

PROVEDBA PROJEKATA
• Uvođenje klijenta u obveze provedbe, savjetovanje u vezi poštivanja ugovornih obveza, važećih europskih i nacionalnih zakonodavnih okvira
• Upravljanje projektnim timom
• Izrada plana provedbe što uključuje korake po pojedinim aktivnostima i osobama odgovornim za svaku pojedinu aktivnost
• Provedba projekta sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
• Priprema i izrada financijskih i narativnih izvješća
• Upravljanje rizicima i promjenama na projektu
• Financijsko upravljanje i upravljanje novčanim tokom
• Savjetovanje o aktivnostima informiranja i vidljivosti projekta (u skladu sa EU smjernicama)
• Komunikacija sa posredničkim i drugim relevantnim tijelima
• Održavanje redovitih sastanaka sa članovima projektnog tima radi uspješnog praćenja i upravljanja projektom

 

 

 Reference

EU PROJEKTI

 

 

„REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNOG POGONA ZA STROJNU OBRADU METALA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: obrt Legradmetal

ü  Vrijednost projekta: 9.673.033,27 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 5 novih radnih mjesta

 

 

„SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA "REŠETARI" U OPĆINI REŠETARI - FAZA 1“

ü  Kohezijski fond

ü  Nositelj projekta: obrt Legradmetal

ü  Vrijednost projekta: 20.858.820,00 kn

 

 

„ENERGETSKA OBNOVA U INDUSTRIJSKOM POSTROJENJU“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Model pakiranja d.d.

ü  Vrijednost projekta: 7.376.048,36 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 5 novih radnih mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA KOZARCA I NOGOSTUPA U LIPOVLJANIMA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Lipovljani

ü  Vrijednost projekta: 3.989.691,77 kn

 

„GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ČAĐAVICA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Čađavica

ü  Vrijednost projekta: 6.831.497,18 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG DOMA ISPREMIŠTA S DRUŠTVENIM DOMOM I KULTURNIM CENTROM“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rešetari

ü  Vrijednost projekta: 6.682.824,50 kn

 

„REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE GORIČKOG TRGA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Marija Gorica

ü  Vrijednost projekta: 4.632.363,99 kn

 

„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA „ČAROBNI SVIJET“ U REŠETARIMA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Rešetari

ü  Vrijednost projekta: 7.439.500,00 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE PEŠĆENKA U OPĆINI BISTRA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Bistra

ü  Vrijednost projekta: 4.370.191,64 kn

 

„DOGRADNJA PROIZVODNE HALE I NABAVA STROJEVA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Obrt Prerada plastike Šantek

ü  Vrijednost projekta: 15.598.673,88 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 5 novih radnih mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SPORTSKE GRAĐEVINE U NASELJU OKUČANI“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Okučani

ü  Vrijednost projekta: 5.779.077,83 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„IZGRADNJA ZAJEDNIČKE OSNOVNE I ZELENE INFRASTRUKTURE U GZ JALŠEVAC U GRADU JASTREBARSKOM“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Grad Jastrebarsko

ü  Vrijednost projekta: 6.472.802,61 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 10 novih radnih mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Dječji vrtić Kapljica

ü  Vrijednost projekta: 4.709.775,16 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MJESTU STRIZIVOJNA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Strizivojna

ü  Vrijednost projekta: 7.334.827,58 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI SVETOG VALENTINA U NASELJU ADŽAMOVCI“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Rešetari

ü  Vrijednost projekta: 1.761.483,75 kn

 

 

„ULAGANJE U INFRASTRUKTURU INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Grad Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 6.260.416,86 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 10 novih radnih mjesta

 

 

„RAZVOJ KONKURENTNOSTI POSLOVANJA TVRTKE G.V.-PROM d.o.o.“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: G.V.-PROM d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 576.457,50 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 4 nova radna mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE F. KIŠA U HRASTINU“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Vladislavci

ü  Vrijednost projekta: 1.253.983,32 kn

 

„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MJESTU SVETI IVAN ŽABNO“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Sveti Ivan Žabno

ü  Vrijednost projekta: 7.439.500,00 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 3 nova radna mjesta

 

 

„IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE ZA IZRADU METALNIH KONSTRUKCIJA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Krklec metal d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 8.578.000,00 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 4 nova radna mjesta

 

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Vuka

ü  Vrijednost projekta: 2.565.213,88 kn

 

 

„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U ĆERALIJAMA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Voćin

ü  Vrijednost projekta: 3.761.068,20 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

„RAZVOJ KONKURENTNOSTI POSLOVANJA TVRTKE ADRIATEH D.O.O.“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Adriateh d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 4.753.300,00 kn

Kroz projekt je osigurano 30 novih radnih mjesta

 

 

„IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE- ULICE Z.J. JOVANOVIĆA“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Jagodnjak

ü  Vrijednost projekta: 5.003.994,53 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

„REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U NASELJU LAZE“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

ü  Vrijednost projekta: 1.582.873,68 kn

 

 

„IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA VELIKI RASTOVAC“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Crnac

ü  Vrijednost projekta: 3.270.903,75 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„INTENZIVIRANJE PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 1.625.717,30 kn

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ NOVA GRADIŠKA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Grad Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 2.532.693,02 kn

 

 

„REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG I VATROGASNOG DOMA U NASELJU LAZE“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

ü  Vrijednost projekta: 1.582.873,68 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„IZGRADNJA VATROGASNO-EDUKACIJSKOG CENTRA U NASELJU VUČEVCI“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Viškovci

ü  Vrijednost projekta: 6.683.389,59 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

„REKONSTRUKCIJA BREGOVLJANSKE CESTE OD KUMROVEČKE CESTE DO JURJEVSKE ULICE“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Pušća

ü  Vrijednost projekta: 2.222.440,25 kn

 

„OPREMANJE NOVE PROIZVODNE JEDINICE ZA PRERADU DRVETA RADI JAČANJA KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TVRTKE FILA D.O.O.

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Fila d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 690.032,61 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

 

„KREIRAJMO KVALITETNIJI ŽIVOT ZAJEDNO“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Rešetari

ü  Vrijednost projekta: 4.957.056,36 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 30 novih radnih mjesta

 

„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ČAČINCI“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Čačinci

ü  Vrijednost projekta: 2.761.117,66 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 15 novih radnih mjesta

 

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŽUPNOG DVORA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Župa BZBDM Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 807.708,50 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„CERTIFICIRANJE PROIZVODA OBRTA PRERADA PLASTIKE ŠANTEK“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Obrt Prerada plastike Šantek

ü  Vrijednost projekta: 737.675,75 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA TVRTKE FORMARTIS D.O.O. KROZ NABAVU OPREME U CILJU JAČANJA KONKURENTNOSTI“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Formartis d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 503.321,23 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 4 nova radna mjesta

 

 

„POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA KOGL&PLAVEC“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Kogl&Plavec d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 186.657,00 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 4 nova radna mjesta

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE VINSKI PUT“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Dubravica

ü  Vrijednost projekta: 1.734.354,44 kn

 

 

„OBNOVA CESTE I PJEŠAČKE STAZE U ŠKOLSKOJ ULICI U CERNIKU“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Cernik

ü  Vrijednost projekta: 783.085,00 kn

 

 

„REKONSTRUKCIJA JAVNO-DRUŠTVENE GRAĐEVINE- (DOGRADNJA) DJEČJEG VRTIĆA „VJEVERICA“ STARO PETROVO SELO“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

ü  Vrijednost projekta: 2.834.825,71 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„INTER-ADRIATEH“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Adriateh d.o.o.

ü  Vrijednost projekta: 2.541.100,00 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 5 novih radnih mjesta

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE POU „MATIJA ANTUN RELKOVIĆ“- DOM KULTURE

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Grad Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 3.112.375,00 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE NERAZVRSTANE CESTE NC 1102 ČABDIN“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Grad Jastrebarsko

ü  Vrijednost projekta: 1.795.411,49 kn

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆINA DUBRAVICA“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Dubravica

ü  Vrijednost projekta: 454.647, 89 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE I IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI N. Š. ZRINSKOG“

ü  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Vuka

ü  Vrijednost projekta: 2.565.213,88 kn

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NOGOMETNOG STADIONA U NOVOJ GRADIŠKI“

ü  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ü  Nositelj projekta: Grad Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 669.490,63 kn

 

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DV KAPLJICA NA ADRESI POTOČNA ULICA 4“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Dječji vrtić Kapljica

ü  Vrijednost projekta: 2.762.931,90 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 1 novo radno mjesto

 

 

„ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA I UPRAVNE ZGRADE OPĆINE CRNAC NA ADRESI ZRINSKA 2, CRNAC“

ü  Europski fond za regionalni razvoj

ü  Nositelj projekta: Općina Crnac

ü  Vrijednost projekta: 903.508,05 kn

 

 

„I NAŠ GRAD RAZVRSTAVA OTPAD“

ü  Kohezijski fond

ü  Nositelj projekta: Grad Nova Gradiška

ü  Vrijednost projekta: 382.964,00 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

„INFORMIRAJ! REDUCIRAJ! RECIKLIRAJ!“

ü  Kohezijski fond

ü  Nositelj projekta: Općina Pušća

ü  Vrijednost projekta: 587.647,16 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„NE DVOJI-ODVOJI“

ü  Kohezijski fond

ü  Nositelj projekta: Grad Orahovica

ü  Vrijednost projekta: 582.081,74 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

„ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO“

ü  Kohezijski fond

ü  Nositelj projekta: Općina Staro Petrovo Selo

ü  Vrijednost projekta: 586.958,49 kn

ü  Kroz projekt su osigurana 2 nova radna mjesta

 

 

„POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA S PODRUČJA OPĆINE CRNAC“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Crnac

ü  Vrijednost projekta: 2.157.985,42 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 16 novih radnih mjesta

 

 

„ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ČAČINCI“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Čačinci

ü  Vrijednost projekta: 2.761.117,66 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 18 novih radnih mjesta

 

 

„KREIRAJMO KVALITETNIJI ŽIVOT ZAJEDNO“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Rešetari

ü  Vrijednost projekta: 4.957.056,36 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 30 novih radnih mjesta

 

„POMOĆ U KUĆI STARIMA I NEMOĆNIMA S PODRUČJA OPĆINE CRNAC“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Crnac

ü  Vrijednost projekta: 2.157.985,42 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 16 novih radnih mjesta

 

ZAŽELI- POMOĆ ZAJEDNICI“

ü  Europski socijalni fond

ü  Nositelj projekta: Općina Zdenci

ü  Vrijednost projekta: 1.767.793,37 kn

ü  Kroz projekt je osigurano 11 novih radnih mjesta

 

 

 

PROJEKTI APLICIRANI PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM IZVORIMA FINANCIRANJA mouse hand cursor vector 1680923
PROJEKTI PLANIRANI PREMA ZAKLADAMA / FONDACIJAMA / VELEPOSLANSTVIMA

mouse hand cursor vector 1680923
PROJEKTI APLICIRANI NA DONATORSKE NATJEČAJE (DOP)mouse hand cursor vector 1680923

 

 

 * U tablici se nalaze samo neki od primjera projekata financiranih iz EU fondova na kojima je Sintagma sudjelovala u pripremi i/ili provedbi. Kroz svoje dugogodišnje poslovanje Sintagma je aplicirala i provela znatno veći broj projekata financiranih iz EU fondova, nacionalnih izvora te drugih izvora međunarodnog financiranja.

 

 

 

 

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više